Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 21 listopada 2021r.

Drukuj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata niech rozpocznie
  w naszym sercu prawdziwe królowanie Boga. Poddajmy nasze myśli słowa
  i uczynki działaniu łaski Zbawiciela. Przez to staniemy się żywą cząstką Królestwa Bożego i przyczynimy się do jego rozwoju w świecie.
 2. Cieszymy się obecnością w naszej wspólnocie parafialnej sióstr służebniczek, które podzieliły się z nami słowem o bł. Edmundzie i zgromadzeniu, któremu on patronuje. Życzymy wszystkim siostrom Bożego błogosławieństwa
  i świętych powołań do zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich. Przy wyjściu z kościoła możemy wesprzeć dobrowolnymi ofiarami dzieci z Ogniska Wychowawczego Caritas przy naszej parafii, którymi opiekują się siostry.
 3. Biskup Ordynariusz nadesłał nam komunikat tej treści: „Pokój – jak uczył św. Jan Paweł II – jest przede wszystkim darem Bożym, lecz jest także planem, w którego realizację każdy musi wnieść swój wkład”. Dlatego jako pasterz Kościoła Kieleckiego proszę Was wszystkich – Drodzy Diecezjanie – o modlitwę w tych intencjach. Niech Maryja, Królowa Pokoju i Łaskawa Pani Kielecka wyprasza ten dar naszym sercom, diecezji i Polsce. W tych intencjach, począwszy od niedzieli 21 listopada odmawiajmy modlitwę Po Twoją Obronę
  i śpiewajmy Suplikacje. Z darem błogosławieństwa Wasz Biskup Jan Piotrowski.
 4. W poniedziałek rozpoczniemy również nowennę do św. Andrzeja Boboli, głównego Patrona Polski o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, nienaruszalność naszych granic, oraz o Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo dla tych, którzy ich strzegą.
 5. W tym tygodniu będziemy wspominać w liturgii Kościoła: w poniedziałek -
  św. Cecylię, dziewicę i męczennicę, która jest patronką organistów. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o naszym organiście, panu Damianie; w środę - świętych męczenników wietnamskich, Andrzeja Dung-Lac, prezbitera
  i towarzyszy. Tym świętym polecamy nasze życie w tym tygodniu, prosząc ich o wstawiennictwo przed Bogiem.
 6. W czwartek po Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego
  w salce parafialnej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznawać Biblię i żyć słowem Bożym.
 7. Dzisiaj odbędzie się spotkanie modlitewne Wspólnoty Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w salce parafialnej. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do tej wspólnoty, aby modlić się, by Ewangelia Jezusa Chrystusa była głoszona na całym świecie.
 8. Miesiąc listopad to wyjątkowy czas modlitwy za zmarłych, zwłaszcza przy nawiedzeniu cmentarzy, kiedy możemy otrzymać odpust zupełny i ofiarować go za bliskiego nam zmarłego. Aby uzyskać odpust zupełny, trzeba być w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego), nawiedzić cmentarz, pomodlić się za zmarłych i w intencjach Ojca Świętego. Jednocześnie pamiętajmy o tradycyjnej modlitwie wypominkowej Kościoła. Imiona naszych drogich zmarłych możemy ciągle podawać w zakrystii do modlitwy w wypominkach rocznych, półrocznych i kwartalnych. Modlitwę wypominkową odmawiamy w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00, 10.30 i 12.00.
 9. W tym tygodniu nasz organista, Pan Damian, zaniesie poświęcone opłatki mieszkańcom Ignacówek, Podlaszcza, Podchojn, i Węgleńca. W zakrystii zachęcamy do nabycia opłatków przez tych, którzy zwyczajowo odbierają je od Sióstr. Ofiary składane przy tej okazji są naszym podziękowaniem za całoroczną pracę Pana Organisty i Siostry Zakrystianki.
 10. W zakrystii przygotowane są świece Caritas na stół wigilijny. Nabywając taką świecę za 7 zł pomagamy najuboższym dzieciom w naszej diecezji. Potraktujmy to jako zaproszenie do stołu wigilijnego niespodziewanego gościa, który w ten sposób znajdzie się w naszym sercu, a tym samym naszym domu.
 11. Przy wyjściu z kościoła i w zakrystii mamy do dyspozycji prasę katolicką:
  tygodniki - „Niedziela” i „Gość Niedzielny” z płytą o męczeństwie ks. Jana Machy, zamordowanego przez Niemców na Śląsku w czasie II wojny światowej za niesienie pomocy charytatywnej rodzinom ofiar hitlerowskiego terroru. Proponujemy też miesięczniki – „Miłujcie się!” dla rodzin oraz „Staś” i „Mały Gość Niedzielny” ze składanym lampionem adwentowym dla dzieci. Mamy też do dyspozycji naszą gazetkę parafialną „Trinitas”, a w koszykach leży do zabrania biuletyn „Dzień Pański”.
 12. Wszystkim naszym Drogim Parafianom życzymy w tym tygodniu trwania
  w łasce bliskości z Jezusem Chrystusem Królem Wszechświata.