Grupy Młodzieżowe

Ognisko Caritas

Ognisko Wychowawcze Caritas im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Jędrzejowie rozpoczęło swoją działalność w 2000 r., zostało powołane do istnienia przez Zarząd Caritas Diecezji Kieleckiej dnia 02.09.2000r.

Inicjatorem jego utworzenia był ks. Dziekan Jerzy Siwiec, który zaproponował by w opuszczonym budynku parafialnym powstało "dzieło przeznaczone dla dzieci". Przy współpracy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Rady Parafialnej i wielu ludzi dobrej woli rozpoczęto remont budynku, w którym partycypowały władze miasta.

Urządzeniem i wyposażeniem Ogniska zajął sie Caritas Diecezji Kieleckiej.

Siedzibą placówki jest dom parafialny należący do Parafii p.w Trójcy Świętej w Jędrzejowie.

Adres placówki: Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3, tel. 0 – 41/ 386 62 97

1 grudnia 2000 roku pierwsze dzieci przyszły na zajęcia, a 6 grudnia ks. Biskup diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan poświecił placówkę.

Ognisko Wychowawcze jest placówką dzienna rozumianą jako wspieranie oddziaływania wychowawczego rodziców i szkoły przez włączenie dziecka w działania opiekuńcze i edukacyjne realizowane przez nią w ciągu dnia, prowadzącą działania profilaktyczne i terapeutyczne. Placówka swoim zakresem obejmuje: świetlicę terapeutyczno- wychowawczą oraz świetlicę –poczekalnię młodzieżową . W stosunku do wychowanków prowadzi wyłącznie działalność charytatywną.

Ognisko przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży:

· żyjącej w bardzo trudnych warunkach materialnych,

· niezamożnej, potrzebującej wielorakiego wsparcia,

· niepełnosprawnej umysłowo i fizycznie

· przejawiającej trudności w zakresie realizacji programu szkolnego,

· pochodzącej z rodzin dotkniętych dysfunkcją społeczną,

· przejawiającej zaburzenia zachowania i defekty uspołecznienia,

· pragnącej rozwijać potencjał twórczy, zainteresowania i talenty,

· zainteresowanej ofertą Ogniska i akceptującą jej normy,

· podejmującej wolną decyzję o przynależności do Ogniska

 

Ognisko jest nastawione na zaspokajanie istniejących potrzeb dzieci i młodzieży, wychodzenie naprzeciw ich potrzebom i problemom. Z tego też wynika cel placówki, którym jest wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanka oraz wyrównanie szans edukacyjnych.

 

Ognisko realizuje swoje cele kierując się w szczególności:

· dobrem dziecka,

· poszanowaniem praw dziecka,

· koniecznością rozwoju dziecka przez umożliwienie rozwoju zainteresowań
i indywidualizowania oddziaływań wychowawczych,

· potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,

· poszanowaniem praw rodziców wynikających z poszanowania prawa rodzinnego
i katolickiej nauki społecznej ,

· potrzebą działań w celu utrzymania i pogłębiania więzi dziecka z rodziną,

Ponadto Ognisko zapewnia swoim wychowankom:

· opiekę oraz żywienie,

· możliwość realizacji obowiązku szkolnego,

· uczestnictwo w zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego,

· rewalidację i profilaktykę uzależnień,

· współpracę z instytucjami mogącymi udzielić pomocy w sytuacjach traumatycznych doświadczeń,

· wychowanie religijne.

 

Ważnymi zadaniami Ogniska są m.in.:

- dożywianie dzieci ( w ciągu roku szkolnego: obiad i kolacja, podczas imprez kulturalnych i sportowych: drożdżówka , herbata lub sok, słodycze, podczas wakacji, ferii : II śniadanie i obiad)

- wyrównywanie szans edukacyjnych ( dzieci pod opieką wychowawców i wolontariuszy odrabiają lekcje, nadrabiają zaległości szkolne, co pomaga w eliminowaniu drugoroczności)

- rozwój talentów i zainteresowań ( wychowankowie przez cały rok wykonują piękne prace: obrazki, obrazy na szkle, sklejce, aniołki, stroiki, kartki, kompozycje kwiatowe i inne, rozwijają woje zdolności nie tylko manualne ale również wokalne, taneczne, sportowe, biorą udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, festiwalach, festynach często odnosząc swoje pierwsze sukcesy)

- profilaktyka (podczas trwania zajęć prowadzone są warsztaty profilaktyczne, podczas których beneficjenci zapoznalją się z zagrożeniami dla zdrowia płynącymi z nadużywania alkoholu i nikotyny oraz używania narkotyków,poznają także metody asertywnego radzenia sobie z namawianiem do brania wyżej wymienionych używek.)

- organizacja czasu wolnego: podczas wakacji – półkolonie ( 2 turnusy po 2 tygodnie),

ferii zimowych ( 1 turnus, 1 tydzień), wyjazdy, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi,

- pomoc psychologiczna, podnoszenie poczucia własnej wartości, nabywanie zdolności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów, odreagowanie napięć i emocji

-promocja zdrowego stylu życia ( promowanie sportu jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu).

 

Oprócz realizowania głównych celów pracy Ognisko w ciągu roku wykonuje szereg drobnych zadań.

Oto ważniejsze wydarzenia z życia Ogniska w 2009r:

18.01.2009 – udział w XX Prezentacjach Programów Artystycznych o tematyce Bożonarodzeniowej, Jędrzejów 2009,

13.02.2009 – Walentynki w Ognisku, poczta walentynkowa, konkursy, zabawy,

16.02.2009– 20.02.2009 – Ferie zimowe ph. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - Jędrzejów”,

09.03.2009 – Dzień Kobiet Marzec / kwiecień 2009 – udział w Drodze Krzyżowej,

Marzec 2009 – wykonywanie stroików wielkanocnych, palm, kartek świątecznych.

01.04.2009 – Udział w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie na najładniejszy stroik wielkanocny,

08.04.2009 – Święcenie pokarmów w Ognisku, Dzień Kapłaństwa,

11.04.2009 – Czuwanie dzieci z Ogniska przy Grobie Pana Jezusa,

25.04.2009 – Udział dzieci w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc w kategoriach: taniec, muzyka, recytacja, Gliwice 2009, maj 2009 – wycieczki : I – 11.05.2009 – KCK – koncert „Dzieci dzieciom”, zwiedzanie miasta, II – 16.05.2009 – Kielce, Egzotarium „ Dolina Gadów”, Kadzielnia, Chęciny – zwiedzanie zamku.***

28.05.2009 – Uroczyste obchody Dnia Matki w Ognisku

02.06.2009 – Dzień Dziecka,

06.06.2009 – Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy,

14.06.2009 – Udział w III Dekanalnym Pikniku Rodzinnym, występy, wystawa prac wychowanków Ogniska, spotkanie z Wiolą Brzozowską,

21.06.2009 – Udział w obchodach dni Jędrzejowa, wystawa prac wychowanków Ogniska,

29.06.2009 – 10.07.2009 – I turnus półkolonii „ INDIAŃSKIE WAKACJE”

13.07.2009 – 24.07.2009 – II turnus półkolonii „ INDIAŃSKIE WAKACJE”

* półkolonie zorganizowane w oparciu o film pt: „ Pocahontas – indiańska księżniczka”

13.09.2009 – Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Jędrzejowie, wystawa prac wychowanków Ogniska,

23 .09.2009 - ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego, zawody sportowe

27 .09.2009– Festyn Rodzinny organizowany przez Ognisko ph :”Dziecięce marzenia”

Październik 2009 – Czynny udział dzieci w Modlitwie Różańcowej,

08 .10.2009 – Jesienny Plener Artystyczny

16.10.2009 – Dzień Papieski, prezentacja przedstawienia o Janie Pawle II w kościele św. Trójcy w Jędrzejowie,

28.10.2009 – zabawa andrzejkowa

07.11.2009 – Program Katolicki „ZIARNO” z TVP gości w naszym Ognisku

19.11.2009- Dzień Patrona w Ognisku, Msza Św, przedstawienie,

Grudzień 2009 – wykonywanie stroików bożonarodzeniowych,

11 i 13 .12.2009 – Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek ( eliminacje w Kielcach)

07.12.2009 - Spotkanie z Mikołajem,

21 12.2009 – Wigilia.

 

Ognisko Wychowawcze Caritas obejmuje swoją działalnością teren miasta, gminy i powiatu jędrzejowskiego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Facebook

Proszę czekać. Trwa ładowanie wpisów...