Grupy Modlitewne

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

W roku 1983 Stolica Apostolska ogłosiła Kartę Praw Rodziny, której uroczysta promocja odbyła się na terenie naszej Diecezji w Bazylice Katedralnej we wrześniu 1992 r.

Fakt ten uświadomił wielu, że rodzina jest niezaprzeczalnym dobrem i pora najwyższa, aby w demokratycznym państwie zapewnić sobie możliwość wpływania na różne dziedziny życia społecznego, narodowego i państwowego.

Dzięki wielkiej trosce naszego Ks. Proboszcza Dziekana Jerzego Siwca o sprawy każdej rodziny w naszej parafii, dzięki jego zaangażowaniu i inicjatywie, dnia 20 marca 1994 roku powstało Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich liczące 29 członków.

Koło to zaznaczyło swój pozytywny ślad w życiu naszej parafii. Realizując nakreślone zadania. Mottem działań Stowarzyszenia był II rozdział Statutu, mówiący, że:

„ Celem stowarzyszenia jest wpływanie na życie małżeńskie i rodzinne, zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia – i nie tylko – w ich życiu małżeńskim
i rodzinnym”.

Praca Stowarzyszenia uwidaczniała się w różnych dziedzinach, które ogólnie przedstawiają się następująco:

I Tożsamość ideowa

1. Działania były zgodne z nauką Kościoła, ukierunkowane Dekalogiem i umocnione przykazaniem miłości Pana Boga i bliźniego, dzięki czemu nastąpiło ożywienie życia duchowego poprzez udział w Mszach Świętych, adoracjach, czuwaniach, wspólnych modlitwach i wspólnym śpiewie, prezentacji poezji chrześcijańskiej.

2. Istniała ścisła współpraca z Zarządem Głównym SRK Diecezji Kieleckiej poprzez aktywny udział w zjazdach diecezjalnych, zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, sympozjach, kongresach na temat rodziny organizowanych pod kierunkiem Ks. Prof. Śledzianowskiego,
z udziałem wybitnych lekarzy, psychologów, pedagogów, prawników, wojewody świętokrzyskiego, a przede wszystkim z udziałem Ks. Biskupa Ordynariusza dr Kazimierza Ryczana.

Swoją obecność członkowie stowarzyszenia zaznaczali aktywnością, zabierając głos
w dyskusji, dzieląc się doświadczeniami z pracy w Kole parafialnym, prezentując poezję tematycznie związaną z omawianymi problemami.

W październiku 1997 roku do Zarządu Głównego SRK został wybrany p. Józef Krzysztof Syta, a do Komisji Rozjemczej T. Foszczyńska. Bardzo systematycznie ( przez 10 lat) uczestniczyli w wyborach władz diecezjalnych SRK.

3. Wszelkie poczynania, dążenia koordynowano z planami duszpasterskimi Ks. Proboszcza. Zgodnie przebiegała współpraca z Siostrami SNMP, Akcją Katolicką, „Radiem Maryja”.

II W trosce o rodzinę:

  1. Koło wobec problemu alkoholizmu:
  1. redagowano i kierowano pisma ( z pozytywnym skutkiem) do Burmistrzów Miasta
    i Gminy Jędrzejów w sprawie ograniczenia punktów sprzedaży alkoholi
  2. monitowano w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim
  3. utrzymywano kontakt z Klubem AA „Relaks” i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.
  1. Poradnictwo rodzinne

Podjęto próbę zorganizowania przy naszym Kole Poradni Rodzinnej, w której raz
w miesiącu można by bezpłatnie uzyskać poradę prawnika, lekarza, psychologa, pedagoga. Zaistniało poradnictwo prawne i medyczne.

Systematycznie działał ( społecznie) punkt konsultacyjny w sprawach prawa rodzinnego. Porad udzielał mecenas mgr Marek Banasik. Z porad tych skorzystało bardzo wiele osób nie tylko z terenu Jędrzejowa. W okresie wiosenno-letnim działał punkt konsultacyjny z zakresu pielęgnacji, żywienia noworodków, niemowląt i dzieci. Bezpłatnych porad udzielał ordynator Oddziału Dziecięcego w miejscowym szpitalu Pan dr Daniel Kalisz. Wszystkie spotkania
z młodymi matkami były poprzedzone stosownym wykładem.

  1. Dzieci i młodzież – przyszłość i Skarb Kościoła i Ojczyzny

Już w kwietniu 1994 roku zorganizowano i przeprowadzono kurs dla uczniów klas VIII przygotowujący do egzaminów wstępnych do szkół średnich. Kursy te trwały aż do likwidacji klas VII i VIII i powołania gimnazjów. W pierwszych latach kursy prowadziły następujące osoby:

J. K. Syta – matematyka

Z. Piłat – matematyka

T. Foszczyńska – język polski

W następnych latach dwumiesięczny kurs przygotowujący do egzaminów prowadziły nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Jędrzejowie:

P. H. Wydrych – matematyka

P.Z. Ordon – język polski

Z powyższych kursów korzystali bezpłatnie uczniowie klas VIII z terenu miasta Jędrzejowa
i okolic.

Rzucono „ziarno” i wspierano ideę stworzenia „Przytuliska” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z rodzin znajdujących się w bardzo trudnych warunkach materialnych. Efektem – dzięki ogromnemu zaangażowaniu Księdza Proboszcza i naszej pomocy – jest funkcjonujące już od lat „Ognisko Wychowawcze Caritas”

Zorganizowano biegi przełajowe dla dzieci szkół podstawowych , uczniów gimnazjum, liceum, technikum. W zawodach wzięło udział 211 uczniów w 8 kategoriach wiekowych – od klasy I SP do ostatniej klasy szkoły średniej. Wręczono 35 nagród. P. K. Mazurkiewicz pozyskał sponsorów i doskonale przygotował zawody.

Od grudnia 1997 corocznie organizuje się „Dar serca dla tych dzieci, do których Św. Mikołaj nie zawsze przychodzi”. Każdego roku członkowie stowarzyszenia pozyskiwali sponsorów, przygotowywali około 400 paczek, zbierali datki w kościele.

28 marca 2008 roku przekazano kierowanie działalnością stowarzyszenia młodszemu pokoleniu. Prezesem została Pani Karolina Jarosz, Zastępcą Pani Aneta Cieślak, Skarbnikiem – Pani Jolanta Fendrych, a Sekretarzem – Pani Krystyna Władyka. Kiedy Pan wezwał do siebie Panią Krysię, zastąpiła ją Pani Ewa Fortunka.

Stowarzyszenie kontynuuje działania charytatywne, związane z pomocą materialna rodzinom naszej Parafii. Ponadto cyklicznie prowadzi następujące akcje:

- Piknik Rodzinny- impreza plenerowa dla mieszkańców Jędrzejowa i okolic, organizowana na Placu im. Jana Pawła II przy Kościele ŚW. Trójcy w Jędrzejowie (czerwiec każdego roku)

- Dni Kultury Chrześcijańskiej- spotkania, wykłady, koncerty poświęcone tematyce rodziny, małżeństwa, istoty chrześcijaństwa współczesnego człowieka (listopad każdego roku)

- Szlachetna Paczka- współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” z Krakowa, identyfikacja rodzin potrzebujących wsparcia materialnego, pozyskiwanie danych poprzez wizyty u rodzin, dostarczanie paczek pozyskanych od sponsorów w całego kraju.

p. Ewa Fortunka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Facebook

Proszę czekać. Trwa ładowanie wpisów...